Contact


U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Uw klacht indienen doet u via het klachtenformulier op de homepage

Onze contactgegevens zijn:

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 0900 – 81 02
Maandag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur (feestdagen uitgezonderd).

E-mailadres: info@klachtenloket-openbaarvervoer.nl

Gegevens Handelsregister van de Kamer van Koophandel
De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 41150649.

Meldpunt Kwaliteit
Via het Meldpunt kwaliteit kunt u uw klacht, aanbeveling of het compliment invullen en aan De Geschillencommissie aanreiken.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.