Contact


U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Uw klacht indienen doet u via het klachtenformulier.

Onze contactgegevens zijn:

Postadres

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 0900 – 81 02
Maandag t/m vrijdag 10:00 tot 16:00 uur (feestdagen uitgezonderd). (Via deze link kunt u de uitzonderingen bekijken tijdens de feestdagen).

E-mailadres: info@klachtenloket-openbaarvervoer.nl

Gegevens Handelsregister van de Kamer van Koophandel

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 41150649.

Meldpunt Kwaliteit

Via het Meldpunt kwaliteit kunt u uw klacht, aanbeveling of het compliment invullen en aan ons aanreiken.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.