Dashboard


Het Klachtenloket heeft als doel te informeren, te verwijzen en waar mogelijk in klachten te bemiddelen. Daarnaast heeft zij een verzamel- en signaleringsfunctie.

Het loket registreert en bundelt alle klachten die reizigers voorleggen. Dit biedt inzicht in klachten en vragenpatronen. Overheden, vervoerders, belangenorganisaties en andere stakeholders kunnen de informatie analyseren en gebruiken voor beleidsvorming, bedrijfsvoering en het verbeteren van het openbaar vervoer.

In het dashboard vindt u de laatst gepubliceerde informatie over de afgehandelde klachten. Het gaat hierbij niet om de gedetailleerde inhoud, maar over de aard en het onderwerp (categorie) van de klacht, hoe de klacht is afgehandeld en met welk eindresultaat.  

We publiceren maandelijks de cijfers van de voorafgaande maand. In het dashboard ziet u bovenaan tot welke datum de informatie is bijgewerkt.


In het verleden is er een aantal objectieve (statistiek) signaalrapportages opgesteld. Deze kunt u hier terugvinden.