Meldpunt Kwaliteit


Het Klachtenloket Openbaar Vervoer hecht belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarom kunt u een klacht, aanbeveling of compliment doorgeven aan ons Meldpunt Kwaliteit. Wilt u dat wij, naar aanleiding van uw melding, contact met u opnemen? Vul dan hiernaast al uw gegevens in.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Anonieme melding maken


U kunt uw melding ook anoniem insturen door hiernaast geen persoonsgegevens in te vullen. Het enige veld dat u wél moet invullen, is het e-mailadres. Zonder e-mailadres kan het formulier namelijk niet worden verstuurd. Uiteraard hoeft u dan niet uw eigen e-mailadres te gebruiken, maar kunt u daar "anoniem@klachtenloket-openbaarvervoer.nl" neerzetten.

Voor de goede orde: u kunt geen berichten sturen naar anoniem@klachtenloket-openbaarvervoer.nl. Dit mailadres is fictief en berichten komen daarom niet aan.