Rapportages


Het Klachtenloket heeft als doel te informeren, te adviseren en waar mogelijk in klachten te bemiddelen. Daarnaast heeft zij een verzamel- en signaleringsfunctie.

Het loket registreert alle klachten die reizigers voorleggen en stelt op basis daarvan objectieve (statistiek) signaalrapportages op. Deze rapportages bieden inzicht in klachten- en vragenpatronen. Overheden, vervoerders, belangenorganisaties en andere stakeholders kunnen deze rapportages analyseren en gebruiken voor beleidsvorming, bedrijfsvoering en het verbeteren van het openbaar vervoer.

De eerste rapportages van het Klachtenloket Openbaar Vervoer vindt u hieronder. En vanaf nu ziet u al deze informatie live op ons dashboard, dat u bereikt via de knop.