Relevante websites ov

Wilt u meer weten over het openbaar vervoer? Hieronder vindt u een overzicht van verschillende websites over het OV in Nederland.

ProRail is verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing, de uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet.

Rover is een vereniging voor OV-reizigers met wettelijk adviesrecht.

In het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) behartigen consumentenorganisaties de belangen van de treinreiziger. Zij doen dat door het voeren van overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail en met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

OV-NL is een vereniging met alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland als leden.

OVNL Wiki is een naslagwerk op diverse gebieden in het openbaar vervoer van Nederland.

9292 is een samenwerkingsverband van alle OV-bedrijven in Nederland. Dit doen ze door OV-informatie te verstrekken.